Cd3.003 Fort bij Vechten - flankbatterij C - Objecttype