Cd3.009 Fort bij Vechten - logieslokaal I - Objecttype