Cd3.202 Fort bij Vechten - houten huis - Objecttype

label:
woningen
bron
Erfgoedthesaurus, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed