Ce1.405 Fort bij Jutphaas - schutsluis (?) - Objecttype