Ec1.151 Vesting Gorinchem - V.I.S.-kazemat - Objecttype