Ec5.105 Tussenstelling Spijkse Veld - groepsschuilplaats type P - Objecttype