Ec5.111 Tussenstelling Spijkse Veld - groepsschuilplaats type P - Objecttype