Ed7.006 Fort aan de Uppelse Dijk (Altena) - remise F - Objecttype

label:
geschutremises
bron
Erfgoedthesaurus, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed