Sterk Water: De Hollandse Waterlinie

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
beschrijving
Informatiesoort Document
boek
Titel
Sterk Water: De Hollandse Waterlinie
Beschrijving

Algemene informatie over aanleg, geschiedenis en werking van waterlinies vanaf de 17e eeuw en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het bijzonder. Hoofdstukken over o.a. de werking, buiten gebruikstelling, historische en huidige waarde. Met een overzicht van versterkingen in de Hollandse Waterlinie vanaf de 17e eeuw tot heden. Geïllustreerd met foto's en kaarten, kleur en zwart-wit.

In het rampjaar 1672 brachten geïmproviseerde inundaties en schansen de opmars van de Franse overmacht tot stand. Dit succes werd de basis voor de Hollandse Waterlinie als hoofddefensielinie van Nederland. Door optimaal gebruik te maken van onder water gezette polders en forten op doorgaande wegen kon met een klein aantal verdedigers een groot gebied veiliggesteld worden. In de negentiende eeuw werd dit militaire en waterstaatkundige verdedigingsstelsel tot in de perfectie uitgewerkt. De aanleg en de ontwikkeling van de 85 kilometer lange linie heeft grote gevolgen gehad voor de infrastructuur en het landschap van Midden Nederland. Nu rest een nog grotendeels groen en open landschap aan de oostkant van de Randstad. Dit unieke cultuurhistorische landschap met meer dan zestig monumentale forten wordt binnenkort voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Enkele decennia geleden was de interesse in de Hollandse Waterlinie zeer beperkt. Gelukkig is de Nieuwe Hollandse Waterlinie twee jaar geleden uitgeroepen tot nationaal project voor cultuurhistorie. In een zevental prachtig geillustreerde hoofdstukken wordt de lezer bekend gemaakt met de ontstaansgeschiedenis van zowel de Hollandse als de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe de linie "werkte" en ook tenslotte hoe zij ten onder ging. Tevens bevat de uitgave een overzicht van de versterkingen, die deel uitmaakten van de Linie. Bevat inhoudsopgave, diverse registers en literatuuropgave. Water is en blijft in de historie van ons land een belangrijke rol spelen. Het is prachtig om te zien op welke wijze er indertijd forten, watergangen, sluizen e.d. in het landschap zijn aangebracht. De daarbij gehanteerde vormentaal bij de fortificaties is (met name op luchtfoto's) inspirerend en zeker niet te beschouwen als littekens in het land. Rijk geillustreerd met vele foto's (uit heden en verleden), kaarten en tekeningen (deels in kleur).

Copyright
Trefwoorden (Thema)
geschiedenis
geschiedenis, bouw-
Vervaardigd door
Chris Will
Uitgever
Matrijs
Jaar van uitgave
2002
Plaats van uitgave
Utrecht
Pagina's
180
ISBN
9053452044