Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie - 2005 met handtekeningen

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
overeenkomst
Grootte bestand
3660 kb
Titel
Bestuursovereenkomst NHW-rijk 1 sept 2005 met handtekeningen
Beschrijving

Overeenkomst tussen vijf ministeries en de gedeputeerden van de vijf betrokken provincies, ondertekend op 1 september 2005 in Bunnik

Partijen komen overeen dat het Linieperspectief in 2020 gerealiseerd is.

In de overeenkomst is vervat:

De inhoud van de opgave (acht doelen)

Taken en verantwoordelijkheden (instelling Liniecommissie, Enveloppecommissies en Kwaliteitsteam)

Financieel commitment

Bijlagen: instellingsbrief Liniecommissie, Financieringsbronnen doelen Nieuwe Hollandse Waterlinie en processchema Bestruursovereenkomst op hoofdlijnen

Trefwoorden (Thema)
bestuursmodellen/managementplannen
nationaal project - algemeen
nationaal project - Liniecommissie
Vervaardigd door
Projecbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
Datum