Investeren in beheren, Duurzaam beheer in de Nieuwe Hollandse Waterlinie: zicht op beheeropgave en organisatiebehoefte binnen de provincie Noord Holland

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
onderzoeksrapport
Grootte bestand
2429 kb
Titel
Investeren in beheren, Duurzaam beheer in de Nieuwe Hollandse Waterlinie: zicht op beheeropgave en organisatiebehoefte binnen de provincie Noord Holland
Beschrijving

Onderzoek naar mogelijkheden voor beheer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de provincie Noord-Holland in het tweede uitvoeringsprogramma 'Linie in bedrijf'

Doelstelling van dit onderzoek is tweeledig:
• het in kaart brengen hoe het huidig beheer en onderhoud is geregeld (‘beheeropgave’). Hierbij wordt
ingegaan op de organisatie, werkwijze, knelpunten en het geven van aanbevelingen voor toekomstig beheer en onderhoud.
• Het bevragen van eigenaren/beheerders/ondernemers aan welke vorm van organisatie ze denken bij het toekomstige beheer en onderhoud (‘organisatiebehoefte’).

In hoofdstuk 2 wordt er een kort overzicht gegeven van de opgave / strategie die de Liniecommissie heeft geschetst, samen met een overzicht van de objecten die binnen de NHW voorkomen. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op het beheer en onderhoud van de forten en werken. In hoofdstuk 4 volgen de kleinere objecten en in hoofdstuk 5 de inundatiekommen. Bij ieder hoofdstuk wordt eerst inhoudelijk op het onderwerp ingegaan, waarna conclusies en aanbevelingen volgen. In hoofdstuk 6 wordt kort ingegaan op de organisatievraag voor beheer en onderhoud (is liniebrede ondersteuning wenselijk?).
Hoofdstuk 7 bevat de bijlagen.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
beheer en onderhoud
bestuursmodellen/managementplannen
Vervaardigd door
Dienst Landelijk Gebied
Jaar
2014
Plaats
Utrecht
Uitgever
Dienst Landelijk Gebied
Jaar van uitgave
2014
Plaats van uitgave
Utrecht
Pagina's
21