Investeren in beheren, Duurzaam beheer in de Nieuwe Hollandse Waterlinie: zicht op beheeropgave en organisatiebehoefte binnen de provincie Utrecht

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
onderzoeksrapport
Grootte bestand
2580 kb
Titel
Investeren in beheren, Duurzaam beheer in de Nieuwe Hollandse Waterlinie: zicht op beheeropgave en organisatiebehoefte binnen de provincie Utrecht
Beschrijving

Onderzoek naar mogelijkheden voor beheer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de provincie Utrecht in het tweede uitvoeringsprogramma 'Linie in bedrijf'

Doelstelling van dit onderzoek is tweeledig:
• het in kaart brengen hoe het huidig beheer en onderhoud is geregeld (‘beheeropgave’). Hierbij wordt
ingegaan op de organisatie, werkwijze, knelpunten en het geven van aanbevelingen voor toekomstig beheer
en onderhoud.
• Het bevragen van eigenaren/beheerders/ondernemers aan welke vorm van organisatie ze denken bij het
toekomstige beheer en onderhoud (‘organisatiebehoefte’).

In hoofdstuk 2 is een korte beschrijving gegeven van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze beschrijving bestaat uit een korte historische schets, de strategie van de liniecommissie en een beschrijving van de objecten.

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordende resultaten van de interviews weergegeven. Dit in de eerder genoemde onderverdeling in forten, objecten (betonnen objecten, sluizen, houten huizen) en inundatiekommen.

Hoofdstuk 6 gaat in op de organisatiebehoefte. Een van de ideeën voor de organisatie van beheer en onderhoud voor de linie is het oprichten van een ‘liniewacht’, een liniebrede beheer- en onderhoudsorganisatie. Er wordt beschreven welke rol de eigenaren een liniebrede beheer en
onderhoudsorganisatie toedichten. Ook is een voorbeeld opgenomen van een werkmodel voor
vrijwilligers.

In hoofdstuk 7 zijn tenslotte enkele aanbevelingen
opgenomen.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
beheer en onderhoud
bestuursmodellen/managementplannen
Vervaardigd door
Dienst Landelijk Gebied
Jaar
2014
Uitgever
Dienst Landelijk Gebied
Jaar van uitgave
2014
Plaats van uitgave
Utrecht
Pagina's
23