Baten en kosten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
onderzoeksrapport
Grootte bestand
0,2 MB
Titel
Baten en kosten Nieuwe Hollandse Waterlinie. Herziening verkenning.
Beschrijving

Nadere uitwerking (2003) van de economische baten van het Linieperspectief (Panorama Krayenhoff). Het betreft een globale analyse van de mogelijke economische baten en netto contante waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als geheel. Het is een herziening van berekeningen van 2000. De focus in deze studie is gericht op de baten in relatie tot recreatie en toerisme, waardevermeerdering van woningen en ruimte voor water.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
financiering, modellen
financiering, praktijkvoorbeelden
nationaal project - algemeen
Uitgever
KPMG Bureau voor Economische Argumentatie
Jaar van uitgave
2003
Plaats van uitgave
Hoofddorp
Pagina's
41