Strategieadvies beheer en exploitatie van de NHW, 2010

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
advies
Grootte bestand
6908 kb
Titel
Strategieadvies beheer en exploitatie van de NHW
Beschrijving

Vervolg op de conceptverkenning van 2009.Dit strategiedocument uit 2010 is een drieledig advies om te komen tot een beheer- en strategieadvies, met een focus op de ruggengraat van de Watelinie, gepaard aan een werkwijze die uitgaat van een programmatische aanpak.

4 bijlagen:

1. Werkdocument Beheer en Exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - inventarisatiefase

2. Notitie Vervolgfase Beheer en Exploitatie

3. Verslaglegging werkbijeenkomst 2

4. Samenvatting praktijkvoorbeel Fort Blauwkapel

Copyright
Trefwoorden (Thema)
beheer en onderhoud
Vervaardigd door
Tauw
Datum
Plaats
Deventer
Jaar van uitgave
2010
Plaats van uitgave
Deventer
Pagina's
20, exclusief bijlagen