Persbericht 2004: PPS in Waterlinie: van centraal naar decentraal niveau

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
artikel
Informatiesoort Document
kranten / tijdschrift artikel
Grootte bestand
105 kb
Titel
PPS in Waterlinie: van centraal naar decentraal niveau
Beschrijving

Persbericht 19-11-2004. Publiek-private samenwerking (PPS) is kansrijk voor de revitalisering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De inzet hiervan zal bij de verdere uitvoering in de diverse deelgebieden invulling dienen te krijgen. Dat concluderen de samenwerkende overheden in de Liniecommissie en het consortium van marktpartijen op basis van de haalbaarheidsstudie.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
economie - pps
financiering, modellen
nationaal project - algemeen
Vervaardigd door
NHW
Datum