Effecten op beschermde soorten en gebieden dijkverbeteringszone Diefdijklinie, 2009

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
onderzoeksrapport
Grootte bestand
12823 kb
Titel
Effecten op beschermde soorten en gebieden dijkverbeteringszone Diefdijklinie, 2009
Beschrijving

Effecten op beschermde soorten en gebieden dijkverbeteringszone Diefdijklinie,Veldinventarisatie en effectbepaling in het kader van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet

Copyright
Trefwoorden (Thema)
NatProj - Diefdijk-Loevestein
natuur - algemeen
Vervaardigd door
Bureau Waardenburg BV
Datum
Plaats
Culemborg