Het fort Pampus

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
text, non-fictie
Informatiesoort Document
boek
onderzoeksrapport
Titel
Het fort Pampus
Beschrijving

Het fort Pampus, gelegen op een zandplaat (ondiepte heet in het Scandinavisch 'Pampoys') aan de monding van het IJ, werd eind vorige eeuw opgericht. Het was een imposant verdedigingswerk waarop zich acht kanonnen bevonden en twee wendbare geschutskoepels. Het forteiland verkeert in zeer slechte staat en is na de Tweede Wereldoorlog niet meer gebruikt. Enige jaren geleden is een stichting opgericht, die zich inzet voor het behoud van het complex. In opdracht van de historische kring Stad Muiden, waaronder Pampus valt, is door haar archivaris een onderzoek verricht naar de historie van Pampus. Resultaat is een boekwerkje met veel gegevens over de bouw, oude tekeningen, zwart-witte foto's, e.d. Het meest trof mij een aantal verhalen van mensen die er gewoond of gewerkt hebben. Helaas maakt dit onderwerp slechts een ondergeschikt deel uit van de inhoud. Vooral voor geïnteresseerden in de historie van onze verdedigingswerken. Bevat inhoudsopgave en korte bibliografie.
(NBD|Biblion recensie, Ir. R. Wijntjes.)

Trefwoorden (Thema)
bouwkunde, vesting-
cultuurhistorie
geschiedenis, bouw-
herbestemming
restauratie - projecten
verdedigingskunde
Vervaardigd door
H. P. Moelker
Uitgever
Europese Bibliotheek
Jaar van uitgave
1989
Plaats van uitgave
Zaltbommel
Pagina's
79
ISBN
9028847731 9789028847736