De Grebbelinie : een cultuurhistorische gids

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
beschrijving
text, non-fictie
Informatiesoort Document
boek
brochure / naslagwerk
Titel
De Grebbelinie : een cultuurhistorische gids
Beschrijving

Uitg. in samenw. met Stichting Grebbelinie en Provincie Utrecht.
In 1672 werd Nederland door vier vijanden tegelijk aangevallen: Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. Tijdens dit rampjaar werd de provincie Utrecht bezet. Dat Holland haar lot niet deelde, was vooral te danken aan een weinig doortastend optreden van de Franse Koning, zodat het gebied tussen Muiden en Gorkum nog juist op tijd onder water kon worden gezet. Waar Nederland in het westen werd beschermd door de Noordzee en in het zuiden door de grote rivieren, daar ontbrak een sterke positie in het oosten.
In 1744 begon de arbeid aan de Grebbelinie, die een buffer vormde tussen de IJssel en de Hollandse Waterlinie. Tijdens de meidagen van 1940 kreeg de inmiddels afgeschreven linie plots een sleutelrol.
In 1951 werden de werken van de Grebbelinie officieel opgeheven als vestingwerk en kwamen in beheer van de provincie Utrecht. Tal van werken zijn sindsdien gerestaureerd en weer onder profiel gebracht. Dit heeft geresulteerd in een uniek cultuurhistorisch verdedigingswerk geplaatst in een natuurlijke omgeving. (Achterflap)
Gids met algemene inleiding over de Grebbelinie en veel kaartmateriaal om de linie zelfstandig te verkennen. Dé struingids voor mensen die de linie willen onderzoeken in het veld. Speciaal daarvoor is de gids verdeeld in afzonderlijke liniedelen en kaartjes met daarop alle kazematten, sluizen, grenspalen rond en op het verdedigingswerk.

Trefwoorden (Thema)
educatie
erfgoed
geschiedenis, historische verhalen
waterlinie
Vervaardigd door
Bert Rietberg
Uitgever
Matrijs
Jaar van uitgave
2004
Plaats van uitgave
Utrecht
Pagina's
188
ISBN
9053452532 9789053452530