De linie in werking

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
advies
onderzoeksrapport
Titel
De linie in werking : tussentijdse evaluatie nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie
Beschrijving

De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft als doelstelling de linie tot een herkenbare eenheid te maken en deze duurzaam in stand te houden. Als uitgangspunt hiervoor geldt: 'behoud door ontwikkeling'. Na een periode van visie- en planvorming was het een goed moment om tussentijds de balans op te maken. Lysias kreeg de opdracht voor het uitvoeren van deze tussentijdse evaluatie.
We bestudeerden de relevante (beleids)documenten en voerden vele gesprekken met betrokkenen. Een begeleidingscommissie, onder leiding van Roel in 't Veld, zorgde voor verdere aanscherping van bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
Met als resultaat een helder advies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie maken tot 'Publiek Topproject'. Dit betekent dat een publieke actor zich committeert en de verantwoordelijkheid neemt voor een complexe, provinciegrensoverschrijdende opgave. We schetsten daarbij ook voorwaarden voor helder publiek opdrachtgeverschap, waarmee ook de markt vooruit kon.

Volledige tekst als pdf bestand: De Linie in werking (pdf, 2,2 MB)

Trefwoorden (Thema)
financiering, modellen
herbestemming
waterlinie
Vervaardigd door
Carla de Rie;
Uitgever
Lysias Consulting Group
Jaar van uitgave
2007
Plaats van uitgave
Amersfoort
Pagina's
67
ISBN
9789080772892 / 9080772895