Startnotitie m.e.r. Munnikenland - 2007

Document

Map
E.d.3 Fort Loevestein
Hoort bij object

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
tekst
text, non-fictie
Informatiesoort Document
ontwerprapport
Grootte bestand
10280 kb
Titel
Startnotitie m.e.r. Munnikenland
Beschrijving

Startnotitie (SN) voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) met achtergronden, beleidskader, doelstellingen en te volgen procedure. Verder wordt inzicht gegeven in de huidige, potentiële en te ontwikkelen kwaliteiten van het gebied. Deze kwaliteiten en de eerder opgestelde Visie voor het project Munnikenland vormen het uitgangspunt voor het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) dat onderdeel is van de startnotitie. Het RKK geeft richting aan toekomstige ontwerpkeuzes. Ook de beoordelingscriteria, die gebruikt zullen worden bij het beoordelen van alternatieven en varianten in het nog op te stellen milieueffectrapport (MER) zijn op het RKK gebaseerd

Copyright
Trefwoorden (Thema)
beheer en onderhoud
beheer/onderhoud, vlakken
herbestemming
Vervaardigd door
M.C. de Vriend [et al.]
Datum
Uitgever
Waterschap Rivierenland
Jaar van uitgave
2007
Pagina's
83
ISBN
9S8496.A0/R0006/413570/MJANS/Nijm