KKBA Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deelprojecten Rijnauwen-Vechten, Linieland en Lingekwartier/Diefdijk (2008)

Document

Map
C.c.5 Fort bij Rijnauwen

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
onderzoeksrapport
Grootte bestand
1243 kb
Titel
KKBA Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deelprojecten Rijnauwen-Vechten, Linieland en Lingekwartier/Diefdijk (2008)
Beschrijving

Kengetallen kosten-baten analyse (KKBA) voor drie deelgebieden vande Nieuwe Hollandse Waterlinie. Betreft analyse van oorzaken van marktfalen bij ontwikkeling en exploitatie van forten en hun omgeving. Kansen voor duurzaam economisch gebruik door middel van gebiedsontwikkeling en onrendabele top.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
bestuursmodellen/managementplannen
financiering, modellen
herbestemming
NatProj - Diefdijk-Loevestein
NatProj - Linieland
NatProj - Rijnauwen-Vechten
Vervaardigd door
RIGO Research en Advies BV
Jaar
2008
Plaats
Amsterdam
Uitgever
Ministerie van VROM
Jaar van uitgave
2008
Pagina's
116