Het Lingekwartier : themanummer 4 : gebiedsverkenning mei 2007

Document

Map
E.b.1 Batterij aan de Nieuwe Zuiderlingedijk

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
ontwerprapport
Grootte bestand
15961 kb
Titel
Het Lingekwartier : themanummer 4 : gebiedsverkenning mei 2007
Beschrijving

Analyse van historische context en plannen en beleid, leidend tot een ontwikkelingsstrategie waarin landschappelijke kwaliteit en economische vitaliteit centraal staan. Dit is uitgewerkt in een ruimtelijk schetsontwerp en een planeconomische verkenning.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
architectuur, landschap
economie - pps
herbestemming
NatProj - Diefdijk-Loevestein
Vervaardigd door
bureau SLA
Datum
Plaats
Amsterdam
Pagina's
64