Cornelis Krayenhoff - portret

Afbeelding

Bestand

Afbeelding
Blanken, Jan

Algemene gegevens

Informatietype
illustratie-afbeelding kleur
Informatietype RCE
tekening
Informatiesoort Afbeelding&AVM
portret
Digitaal formaat
jpg
Grootte bestand
98 kb
Titel
Cornelis Krayenhoff
Beschrijving

Cornelis Kraijenhoff was zeer veel: medicus, natuurkundige, waterstaatkundige, topograaf, militair ingenieur, minister van Oorlog. Hij speelde een rol in alle politieke en militaire keerpunten van zijn tijd: 1787, 1795, 1799, 1809/1810, 1813. Minstens even belangrijk waren zijn grote projecten, die het land als het ware van een ruggengraat hebben voorzien: de driehoeksmeting voor de eerste exacte kaart van het land; zijn waterstaatkundige opmetingen die leidden tot het landelijk maken van het Amsterdams peil; de (re)organisatie van de waterlinies in Holland en Utrecht. In een radicale aanpak van het rivierenprobleem was hij zijn tijd te ver vooruit. Zijn ongehoorde vestingenproject in de Zuidelijke Nederlanden ten slotte, gerealiseerd in een driemanschap met Willem I en Wellington, leidde tot zijn val. Het raakte in de vergetelheid - zoals ook Kraijenhoff. Toch mag hij, met zijn activiteiten vooral in de Bataafs-Franse tijd, te boek worden gesteld als een van de erflaters van het moderne Nederland.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
cultuurhistorie
Vervaardigd door
Adriaan Lelie
Jaar
1820