Linie in bedrijf, Ambitie & Strategie 2020 en Uitvoeringsprogramma

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
beleidsnota
Grootte bestand
11006 kb
Titel
Linie in bedrijf, Ambitie & Strategie 2020 en Uitvoeringsprogramma
Beschrijving

Dit geactualiseerde strategiedocument en uitvoeringsprogramma stelt de koers van het Nationaal
Project bij. Het eerste deel behandelt de strategie en de ambities aan de hand van het projectverloop tot
nu toe, met 2020 als richtjaar. Het tweede deel bevat het uitvoeringsprogramma voor de periode tot 2015,
met een doorkijk naar 2020. Het gaat onder meer in op de kansen en opgaven per projectenveloppe, de investeringsbehoefte en de financiering.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
bestuursmodellen/managementplannen
communicatie
nationaal project - algemeen
nationaal project - Liniecommissie
Vervaardigd door
Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
Jaar
2012
Plaats
Utrecht
Uitgever
Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
Jaar van uitgave
2012
Plaats van uitgave
Utrecht
Pagina's
88