Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat Private : Aandachtspunten voor het NHW-stafoverleg op 12 en 13 juni 2006

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
beleidsnota
Grootte bestand
78 kb
Titel
Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat Private : Aandachtspunten voor NHW-stafoverleg 12/13 juni 2006
Beschrijving

Notitie van bureau Communicareful t.b.v. strategiebespreking door de staf van de HNW juni 2006 met onderwerp "De organisatorische weg die het Projectbureau moet gaan om te komen tot optimale bescherming en ontwikkeling van de Waterlinie; en hoe dit traject succesvol te kapitaliseren”.

een toekomstschets met:

 aspecten waarmee het Projectbureau rekening zou moeten houden en
 adviezen over wat men kan verwachten bij het betreden van de private markt

Tevens een samenvatting van wat van deze notitie mag worden verwacht en een verantwoording van ervaringsgebieden waarop Communicareful haar zienswijze baseert.

Trefwoorden (Thema)
bestuursmodellen/managementplannen
economie - pps
marketing
Vervaardigd door
Communicareful / Jon Blok en Fred Fiechter
Datum
Plaats
Maarn/Amsterdam
Jaar van uitgave
2006
Pagina's
5