Panorama Krayenhoff Linieperspectief samenvatting

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
beleidsnota
Grootte bestand
215 kb
Titel
Panorama Krayenhoff Linieperspectief samenvatting
Beschrijving

Dit Linieperspectief bevat de breed gedragen visie voor de uitvoering van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. De commentaren van maatschappelijke organisaties en van de besturen van alle
betrokken provincies, gemeenten, waterschappen en van het rijk zijn zo goed mogelijk verwerkt in deze definitieve versie.

Het Linieperspectief is het plandocument dat de basis vormt voor de bescherming en de ontwikkeling van de Waterlinie.Centraal staat het bevorderen en ook bewaken van de samenhang bij het werken aan de Linie.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
bestuursmodellen/managementplannen
nationaal project - algemeen
Vervaardigd door
Projectbureau Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
Jaar
2004
Plaats
Utrecht
Pagina's
8