Panorama Krayenhoff, bijlage II

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
beleidsnota
Grootte bestand
264 kb
Titel
Panorama Krayenhoff II Ontwerp Linieperspectief Bijlage - Commentaar van de Stuurgroep op de ontvangen reacties
Beschrijving

Gebundelde reacties op het voorontwerp van het Ruimtelijk Perspectief Nieuwe Hollandse Waterlinie, Panorama Krayenhoff.

De opmerkingen, suggesties en nieuwe inzichten en ideeën hebben tot aanpassingen van het Linieperspectief geleid, zowel in het ontwerp als in de strategie. Voorliggende nota, Panorama Krayenhoff II, vat die aanpassingen samen.

Panorama Krayenhoff II bestaat uit twee delen, namelijk het commentaar van de Stuurgroep op de ontvangen reacties en de aangepaste tekst en kaartbeelden. Samen vormen deze notities het ontwerp-Linieperspectief, dat ter vaststelling wordt aangeboden aan de overheden die in de Stuurgroep
vertegenwoordigd zijn. Daarna zullen de aanpassingen en de eventuele amendementen worden verwerkt in een nieuwe publicatie, het definitieve Linieperspectief.

Voorliggende notitie bevat een verantwoording over de verwerking van de formele reacties. Veel van de punten ie in de regiobijeenkomsten naar voren zijn gekomen, komen hierin terug. Conclusies naar aanleiding van de regiobijeenkomsten zijn terug te vinden aan het eind.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
bestuursmodellen/managementplannen
nationaal project - algemeen
Vervaardigd door
Eric Luiten BMT e.a.
Jaar
2003
Plaats
Utrecht
Uitgever
Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
Pagina's
25