Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
overeenkomst
Grootte bestand
3660 kb
Titel
Bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie
Beschrijving

Overeenkomst tussen vijf ministeries en de gedeputeerden van de vijf betrokken provincies, ondertekend op 1 september 2005 in Bunnik

Partijen komen overeen dat het Linieperspectief in 2020 gerealiseerd is.

In de overeenkomst is vervat:

De inhoud van de opgave (acht doelen)

Taken en verantwoordelijkheden (instelling Liniecommissie, Enveloppecommissies en Kwaliteitsteam)

Financieel commitment

Bijlagen: instellingsbrief Liniecommissie, Financieringsbronnen doelen Nieuwe Hollandse Waterlinie en processchema Bestruursovereenkomst op hoofdlijnen

Copyright
Trefwoorden (Thema)
bestuursmodellen/managementplannen
nationaal project - algemeen
nationaal project - Liniecommissie
Vervaardigd door
Projectbureau Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
Jaar
2005
Plaats
Utrecht
Uitgever
Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
Jaar van uitgave
2005
Pagina's
31