Verkenningsfase Nota Ruimte Nieuwe Hollandse Waterlinie "Toegankelijk en exploiteerbaar maken" Gevraagde data t.b.v. KKBA’s NHW Deelprojecten: Rijnauwen – Vechten Linieland Lingekwartier / Diefdijk

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
beleidsnota
Grootte bestand
235 kb
Titel
Verkenningsfase Nota Ruimte Nieuwe Hollandse Waterlinie "Toegankelijk en exploiteerbaar maken" Gevraagde data t.b.v. KKBA’s NHW Deelprojecten: Rijnauwen – Vechten Linieland Lingekwartier / Diefdijk
Beschrijving

Als onderdeel van de verkenningsfase Nota Ruimte budget, waartoe het project Nieuwe Hollandse Waterlinie in 2007 is toelgalten, is voorzien in het opstellen van een MKBA die onder verantwoordelijkheid van VROM in de komende maanden voor de drie gebiedsontwikkelingen (Rijnauwen-Vechten, Linieland en Lingekwartier/Diefdijk) wordt opgesteld.

Voor het opstellen van de MKBA leveren de projecteigenaren de benodigde basisinformatie aan. In deze rapportage wordt de gevraagde informatie voor het project NHW en de genoemde gebiedsontwikkelingen op een rij gezet.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
bestuursmodellen/managementplannen
NatProj - Diefdijk-Loevestein
NatProj - Linieland
NatProj - Rijnauwen-Vechten
Vervaardigd door
Projectbureau Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
Datum
Pagina's
37