Raadsbesluit bestuursopdracht integrale gebiedsontwikkeling Eiland van Schalkwijk - 2007

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
beleidsnota
Grootte bestand
625 kb
Titel
Bestuursopdracht project Eiland van Schalkwijk
Beschrijving

Raadsvoorstel om het college van B&W opdracht te geven voor integrale gebiedsontwikkeling en vernieuwde opzet grondexploitatie van het Eiland van Schalkwijk.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
architectuur, landschap
NatProj - Linieland
Vervaardigd door
Gemeente Houten
Datum
Plaats
Houten
Pagina's
8