De Nieuwe Hollandse Waterlinie nader bekeken - Algemene schadebeelden en aanbevelingen op basis van bouwkundige inventarisatie januari t/m juni 2002

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
inspectierapport Monumentenwacht
Grootte bestand
1841 kb
Titel
De Nieuwe Hollandse Waterlinie nader bekeken - Algemene schadebeelden en aanbevelingen op basis van bouwkundige inventarisatie januari t/m juni 2002
Beschrijving

In opdracht van Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie - eindversie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie nader bekeken - Algemene schadebeelden en aanbevelingen op basis van bouwkundige inventarisatie januari t/m juni 2002. Dit rapport is een analyse van de meest voorkomende bouwkundige problemen die de samenwerkende Monumentenwachten (Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant) tijdens de inventarisatie in het voorjaar van 2002 zijn tegengekomen. Per onderdeel worden de mogelijke oorzaken omschreven en de aan te bevelen herstelwerkzaamheden. Het betreft een algemene analyse die niet direct toepasbaar bij iedere situatie. Bij uitvoering van herstel zal elk bouwkundig probleem nader beoordeeld moeten worden.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
beheer/onderhoud, gebouwen
Vervaardigd door
DE SAMENWERKENDE MONUMENTENWACHTEN
Jaar
2002
Pagina's
22