Dijkversterking Diefdijklinie. Schetsontwerp vanuit landschappelijk, cultuurhistorisch perspectief - 2007

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
ontwerprapport
Grootte bestand
12097 kb
Titel
Dijkversterking Diefdijklinie. Schetsontwerp vanuit landschappelijk, cultuurhistorisch perspectief
Beschrijving

Drietal ontwerpmodellen voor waterstaatkundige versterking van de Diefdijk. Beschrijving van karakteristiek, uitwerking modellen met foto's en schetsen.

Ronald Rietveld Landschapsarchitectuur is gevraagd om op basis van de actuele technische eisen een aantal oplossingen te formuleren voor verbetering van de Diefdijklinie.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
architectuur, landschap
cultuurhistorie
NatProj - Diefdijk-Loevestein
Vervaardigd door
Ronald Rietveld Landschapsarchitectuur
Datum
Uitgever
Waterschap Rivierenland
Jaar van uitgave
2007
Pagina's
44