Ecolinie, verkenning robuuste ecologische verbinding Nieuwe Hollandse Waterlinie - 2003

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
beleidsnota
Grootte bestand
4480 kb
Titel
Ecolinie, verkenning robuuste ecologische verbinding Nieuwe Hollandse Waterlinie
Beschrijving

Het realiseren van robuuste verbindingszones is één van de speerpunten uit de nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het ministerie van LNV heeft de provincies gevraagd om zogenaamde verkenningen uit te voerennaar de realisatiemogelijkheden van deze verbindingen, waarbij behalve het ecologisch rendement en de benodigde middelen en hectares, ook de kansen voor het meekoppelen met andere functies (waterberging,landbouw, recreatie en toerisme, cultuurhistorie) in beeld gebracht worden. Met betrekking tot een robuuste ecologische verbinding langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie hebben de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant gezamenlijke een verkenning opgesteld. De Provincie Utrecht heeft dit onderzoek gecoördineerd. In het voorliggend rapport - opgesteld door adviesbureau VISTA - zijn de resultaten van deze verkenning opgenomen. Met betrekking tot deze verkenning is nauwe aansluiting gezocht bij het ‘Linieperspectief’ dat in het kader van het project Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt opgesteld.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
herbestemming
Vervaardigd door
NHW
Datum
Pagina's
96