Leidraad Nieuwe Hollandse Waterlinie in ruimtelijke plannen

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
advies
Grootte bestand
76 kb
Titel
Leidraad Nieuwe Hollandse Waterlinie in ruimtelijke plannen
Beschrijving

Leidraad voor de de verankering van de ruimtelijke kwaliteit van de linie in het ruimtelijk beleid van provincies en gemeenten.

1. De Nieuwe Hollandse Waterlinie in provinciaal beleid en provinciale plannen

2. De Nieuwe Hollandse Waterlinie in gemeentelijk beleid en bemeentelijke plannen

3. De Nieuwe Hollandse Waterlinie in rijksbeleid

Doel van deze leidraad is enerzijds dat het voor provincies en gemeenten duidelijk wordt waar ze bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen (en het toetsen van de initiatieven) minimaal rekening mee dienen te houden als het om de borging van de kernkwaliteiten van de NHW gaat. Anderzijds biedt de leidraad handvatten voor het uniform en consistent borgen van die kernkwaliteiten in de verschillende planfiguren.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
herbestemming
Vervaardigd door
Tauw/Esther van Baren en Frank Druijff
Datum
Plaats
Utrecht
Jaar van uitgave
2011
Pagina's
27