Nieuwe Hollandse Waterlinie, Baten en kosten, herziene verkenning 2003

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
beleidsnota
Grootte bestand
225 kb
Titel
Nieuwe Hollandse Waterlinie, Baten en kosten, herziene verkenning
Beschrijving

Eind 2000 heeft KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (KPMG BEA) een globale analyse gemaakt van de mogelijke economische baten en netto contante waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) als geheel. Deze analyse is destijds in opdracht vanhet ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij opgesteld als economische onderbouwingvan de ICES-aanvraag voor de NHW. Sindsdien is door het projectbureau NHW een nadere uitwerking gemaakt van het ontwerp van de Waterlinie1. In dit ontwerp is een zevental „projectenveloppen‟ gedefinieerd. In deze projectenveloppen worden de maatregelen op een operationeel niveau in onderlinge samenhang gepresenteerd, opdat ze door de „geadresseerden‟ (met name provincies) kunnen worden opgepakt.

Voor het realiseren van de NHW is medefinanciering door het rijk noodzakelijk. Ten behoeve van het onderbouwen van die medefinanciering is door het projectbureau NHW aanKPMG BEA gevraagd een nadere uitwerking te maken van de economische baten van het Linieperspectief. Het voorliggende rapport betreft een uitbreiding en update van het rapport van 2000.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
financiering, modellen
Vervaardigd door
KPMG Bureau voor Economische Argumentatie
Jaar
2003
Plaats
Hoofddorp
Jaar van uitgave
2003
Plaats van uitgave
Hoofddorp
Pagina's
41