Nieuwe Hollandse Waterlinie, kostenraming instandhouding forten

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
onderzoeksrapport
Grootte bestand
509 kb
Titel
Kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie
Beschrijving

Dit is het eindrapport kostenraming instandhouding forten Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze kostenraming is opgesteld door bunker Q, bureau voor restauratie, architectuur en vormgeving, in opdracht van het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. De raming is een onderdeel van een totaal aan ramingen die door verschillende bedrijven en instanties worden opgesteld om de realisatie van de visie zoals deze is neer gelegd in het Panorama Krayenhoff op financieel vlak te onderbouwen.

In dit rapport wordt kort de gehanteerde methodiek bij het opstellen van de raming besproken en worden in een volgend hoofdstuk enkele begrippen uit de database nader toegelicht. Vervolgens worden de ramingresultaten gegeven en worden hierbij enige kanttekeningen gemaakt. In het vijfde hoofdstuk wordt ingegaan op de manier waarop opmerkingen van derden in de eindfase van de totstandkoming van het rapport zijn verwerkt. Het rapport sluit af met enkele aanbevelingen.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
financiering, modellen
Vervaardigd door
bunker Q / Gerco Meijer
Datum
Plaats
Utrecht
Plaats van uitgave
Utrecht
Pagina's
52