Nieuwe Hollandse Waterlinie, Quick Scan Historische beplanting

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
onderzoeksrapport
Grootte bestand
1476 kb
Titel
Nieuwe Hollandse Waterlinie, Quick Scan Historische beplanting
Beschrijving

Stichting Probos heeft in opdracht van het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie een quick scan uitgevoerd naar de historische waarde van de beplanting op en rond de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In dit rapport worden de resultaten beschreven van deze quick scan, die zich heeft toespitst op het in beeld brengen van de oorspronkelijke situatie van de beplantingen (de cultuurhistorie).

Deze quick scan omvat een beschrijving van de ontwikkeling en functie van de
beplanting (hoofdstuk 2). Daarnaast wordt ingegaan op de aanleg en het onderhoud
van de beplant ing (hoofdstuk 3).

Copyright
Trefwoorden (Thema)
geschiedenis, bouw-
natuur - beplanting
Vervaardigd door
Stichting Probos, Wageningen
Datum
Plaats
Wageningen
Jaar van uitgave
2007
Pagina's
38