Ontwikkelingsplan Lingekwartier Toelichting bij het gebiedsontwerp - 2008

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
beleidsnota
Grootte bestand
3678 kb
Titel
Ontwikkelingsplan Lingekwartier. Toelichting bij het gebiedsontwerp
Beschrijving

Betreft het gebied vanaf de Geer en het Werk langs het spoor aan de Diefdijk tot en met de schootsvelden rondom het fort bij Asperen en het fort bij de Nieuwe Steeg en een bredestrook rondom de Nieuwe Zuiderlingedijk. In het ontwikkelingsplan staat het benutten en eventueel versterken van cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het Lingekwartier centraal. Daarnaast moet het project Lingekwartier een bijdrage leveren aan de versterking van de economische vitaliteit van het gebied.

Centraal hierin staat de ontwikkeling van de twee forten waarbij gericht wordt op de specifieke mogelijkheden van het fort bij Asperen als "kunsteiland" en het fort bij de Nieuwe Steeg als "GeoFort”. Daarnaast is een goede ontsluiting van het gebied belangrijk waarbij aandacht is voor zowel aantrekkelijke wandel- en fietspaden rond de genoemde forten als naar de regio en andere elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zoals het Werk op de Spoorweg bij de Diefdijk.

Door de autonome en nieuwe ontwikkelingen zullen de verkeersstromen in de toekomst toenemen. Om hierop te anticiperen, is binnen de opgave met betrekking tot het opstellen van het plan expliciet gekeken naar de verkeersstromen (bereikbaarheid en parkeergelegenheid). Bij het opstellen van het investeringsplan en het benoemen van mogelijke maatregelen wordt rekening gehouden met het karakteristieke landschap en de belangen vanuit de omgeving.

Trefwoorden (Thema)
architectuur, landschap
herbestemming
NatProj - Diefdijk-Loevestein
Vervaardigd door
RPS BCC B.V.
Datum
Uitgever
Dienst Landelijk Gebied, regio Oost
Jaar van uitgave
2008
Pagina's
52