rapport, De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten, 2009

Document

Hoort bij object
Hoort bij object
Hoort bij object
Hoort bij object
Hoort bij object
Hoort bij object
Hoort bij object

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
ontwerprapport
Grootte bestand
6958 kb
Titel
rapport, De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten, 2009
Beschrijving

Vervolg op quick scan Historische waarde van de beplanting op de NIeuwe Hollandse Waterlinie (Boosten & Jansen, 2007[1]).

Naar aanleiding van deze quick scan is nu in beeld gebracht in hoeverre de huidige beplanting op en rond de forten nog een historische waarde heeft. Stichting Probos voerde in opdracht van het projectbureau Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie in het najaar van 2008 veldinventarisaties op zeven forten en vestingwerken. De geïnventariseeerde forten en vestingwerken zijn: Vesting Loevestein, Fort bij Vechten, Fort bij ’t Hemeltje, Fort Werk IV, Vesting Naarden Fort Kijkuit en Fort Nieuwersluis. Tijdens de veldinventarisaties is bepaald wat er nog over is van de oorspronkelijke beplanting uit de tijd dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie nog in functie was (1815-1945). Hierbij is niet alleen gekeken naar oorspronkelijke bomen en struiken, maar ook naar oorspronkelijke beplantingsvormen, zoals hakhout, hagen, knotwilgen, opgaande bomen etc.

In dit rapport is per fort/vestingwerk op kaart aangegeven welke mogelijke historische beplantingen en beplantingsvormen nu nog in het veld herkenbaar zijn. De veldwaarnemingen zijn niet gekoppeld aan archiefonderzoek. Dit viel buiten de scope van deze opdracht.


[1] Boosten, M. & P.A.G. Jansen. 2007. Quick scan Historische waarde van de beplanting op de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wageningen, Stichting Probos.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
cultuurhistorie
geschiedenis, bouw-
geschiedenis, militair
natuur - beplanting
Vervaardigd door
Martijn Boosten & Patrick Jansen / Stichting Probos i.o.v. Projectbureau NHW
Datum
Plaats
Wageningen
Uitgever
Stichting Probos, Wageningen
Jaar van uitgave
2009
Plaats van uitgave
Wageningen
Pagina's
22