Belvederebegrenzing Nieuwe Hollandse Waterlinie - 2004

Afbeelding

Algemene gegevens

Informatietype
illustratie-afbeelding kleur
Informatietype RCE
kaart
Informatiesoort Afbeelding&AVM
kaart
Digitaal formaat
jpg
Grootte bestand
475 kb
Titel
Belvederebegrenzing Nieuwe Hollandse Waterlinie
Beschrijving

Kaart NHW, Belvederebegrenzing, 2004

In het Linieperspectief Panorama Krayenhoff is de begrenzing opgenomen van 'het gebied waarvoor een bijzondere planologische status op alle bestuursniveaus wenselijk is en waarop de Belvederebenadering van toepassing is'. Met de Belvederebenadering wordt het adagium 'behoud door ontwikkeling' bedoeld. Deze begrenzing in het linieperspectief wordt algemeen aangenomen als de conceptbegrenzing van het nationaal landschap, dat zich uitstrekt over vijf provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant).

Trefwoorden (Thema)
nationaal project - algemeen
Jaar
2004