Overkoepelend uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie - 2006

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
beleidsnota
Grootte bestand
4058 kb
Titel
Eén Linie, samen sterk in de uitvoering. Overkoepelend uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie
Beschrijving

Deze nota is de uitwerking van de Nota Ruimte. Deel 1 geeft het overkoepelend uitvoeringsprogramma weer, deel 2 de regionale enveloppeplannen, die o.l.v. de provincies met de regionale partners zijn opgesteld.

De opzet van het uitvoeringsprogramma weerspiegelt de samenwerkingsvorm tussen de vijf departementen, vijf provincies, drie waterschappen en vijfentwintig gemeenten en natuurbeherende organisaties zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst. Zeven gebiedsgerichte projectenveloppen
omvatten elk een groot aantal projecten die in ontwerp, uitvoering en exploitatie met elkaar te maken hebben.

Voor de invulling en uitvoering van de projectenveloppen zijn enveloppecommissies ingesteld, geformeerd uit betrokken bestuurders in het gebied. Zij hebben voor hun deelgebied eigen uitvoeringsprogramma’s gemaakt. Daarnaast is er een rijksenveloppe waarin de vijf betrokken departementen hun inzet formuleren.
Die hangt samen met het Rijksprogramma Groene Hart, waarvan de Waterlinie deel uitmaakt. Ook de Liniecommissie heeft een activiteitenprogramma opgesteld.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
bestuursmodellen/managementplannen
nationaal project - algemeen
Vervaardigd door
Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie
Uitgever
Commissie Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
Jaar van uitgave
2006
Plaats van uitgave
Utrecht
Pagina's
38