Uitvoeringsprogramma 2007 – 2013 Jaarschijf 2007 Ambities Vechtstreek-zuid

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
beleidsnota
Grootte bestand
494 kb
Titel
Uitvoeringsprogramma 2007 – 2013 Jaarschijf 2007 Ambities Vechtstreek-zuid - gebiedsprogramma voor de projectenveloppe -
Beschrijving

Het Uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van de aanpak van de projecten uit het Ambitiedocument voor de enveloppe Vechtstreek Zuid. De Jaarschijf 2007 geeft aan welke projecten opgepakt zullen worden (planningskalender) met uitvoerende organisatieen kostenraming.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
architectuur, landschap
financiering, praktijkvoorbeelden
herbestemming
NatProj - Vechtstreek Zuid
restauratie - algemeen
Vervaardigd door
Provincie Utrecht
Datum
Uitgever
Provincie Utrecht
Jaar van uitgave
2006
Pagina's
10