REPAIR Local Action Plans New Dutch Waterline

Document

Algemene gegevens

Informatietype RCE
rapport
Informatiesoort Document
onderzoeksrapport
Grootte bestand
872 kb
Titel
REPAIR Local Action Plans New Dutch Waterline
Beschrijving

Toekomstscenario Fort de Gagel: een restauratie-, herontwikkelings- en beheerplan

Dit rapport markeert het einde van de eerste fase van het onderzoek naar de herontwikkeling van Fort de Gagel en besluit met een advies over een voorkeursscenario.

Conclusies van het Toekomstscenario

De ingrediënten zijn aanwezig om Fort de Gagel Vitaal verder te ontwikkelen. De werkateliers, gesprekken en documentenstudie geven een eerste indicatie dat er draagvlak bestaat voor een herbestemming en ontwikkeling van Fort de Gagel met een publiek toegankelijke en maatschappelijke functie.

Dit draagvlak bestaat niet alleen bij de mogelijke samenwerkingspartners in het fort (inclusief de huidige
huurders), maar ook bij de omwonenden, de bewoners van de aangrenzende wijk Overvecht, bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties.

Copyright
Trefwoorden (Thema)
duurzaamheid
herbestemming
internationale projecten - Repair
Vervaardigd door
Bestuur & Management Consultants
Datum
Pagina's
91