Bb0.109 Vak Mijnden-overig - groepsschuilplaats type P - Objecttype