Bb0.122 Vak Mijnden-overig - groepsschuilplaats type P - Objecttype