Ca1.104 Fort aan de Klop - groepsschuilplaats type P - Objecttype

label:
groepsschuilplaatsen type P
bron
Nieuwe Hollandse Waterlinie