Ca1.403 Fort aan de Klop - schutsluis (?) - Objecttype