Ca2.003 Fort De Gagel - bomvrije bergplaats C - Objecttype

label:
remises
label:
G1580
objecttype naar
functie
bron
Erfgoedthesaurus, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed