Ba0.151 Vak Nederhorst den Berg-overig - Mitrailleurkazemat Overmeer - Objecttype

label:
V.I.S.-kazematten
bron
Nieuwe Hollandse Waterlinie