Ba0.151 Vak Nederhorst den Berg-overig - Mitrailleurkazemat Overmeer - Objecttype

label:
mitrailleurkazematten
bron
Erfgoedthesaurus, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed